menu

Onderzoeks- en testprogramma’s

Onderzoeks- en testprogramma’s

Met het onderzoekslab autonomous shipping is het mogelijk een brede waaier aan experimenten uit te voeren om empirische data voor onderzoek te verzamelen. TU Delft voert eigen tests en onderzoeksprogramma’s uit. U kunt daarop aansluiten of los daarvan eigen tests uitvoeren.

Het onderzoekslab autonomous shipping is een test- en leeromgeving voor nieuwe technologieën en de hieraan verbonden maatschappelijke kansen (duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid, werkgelegenheid). In het onderzoekslab autonomous shipping wordt, als onderdeel van een gezamenlijke onderzoeksagenda van overheid, wetenschap en bedrijfsleven, een brede waaier aan experimenten uitgevoerd om empirische data voor onderzoek te verzamelen. U kunt daarop aansluiten of los daarvan eigen tests en/of onderzoekprogramma’s uitvoeren.

Vanuit de gezamenlijke onderzoeksagenda zijn onderstaande tests gedefinieerd voor het uitvoeren van experimenten. De feitelijke onderzoeks- en testprogramma’s volgen uit nog te definiëren en financieren onderzoeksprojecten. De testprogramma’s worden afgeleid uit de precieze onderzoeksvragen en zijn ook afhankelijk van de mogelijkheden van de te testen automatische schepen.

 

GEZAMENLIJK GEDEFINIEERDE TESTS:

  • autonoom passeren van bruggen en sluizen
  • autonoom aanleggen en wegvaren
  • met meerdere schepen varen, autonoom en niet-autonoom
  • platooning (in colonne varen)
  • gebruikservaringen (wat vindt de gebruiker ervan en wat ervaart hij/zij?)
  • onderzoeksvragen bedrijfsleven