menu

Over RAS

Over het Researchlab Autonomous Shipping

Het Researchlab Autonomous Shipping maakt de verbinding tussen (een gezamenlijke onderzoeksagenda van) overheid, wetenschap en bedrijfsleven en geeft ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de markt.

Door het neerzetten van een gezamenlijke onderzoeksagenda kan er snel tot marktpenetratie gekomen worden van nieuwe technologieën. Dit geldt ook voor de hieraan verbonden maatschappelijke kansen (duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid, werkgelegenheid).

De combinatie van automatisch rijden en varen maakt het mogelijk om cross-sectoraal kennis over te dragen en sneller tot rendabele use- en business cases te komen. Het Researchlab Autonomous Shipping maakt die verbinding en geeft ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de markt.

Het RAS zal aan de slag gaan met concrete thema’s zoals het autonoom passeren van bruggen en sluizen, autonoom aanleggen en wegvaren, met meerdere (autonoom en niet-autonome) schepen varen, platooning en de invloed op CO2 reductie.

GEZAMENLIJKE ONDERZOEKSAGENDA OVERHEID, WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN

Door overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  • Autonome schepen als onderdeel van het reguliere openbare vaarsysteem, bijvoorbeeld interactie met sluizen.
  • Autonome schepen als onderdeel van goederendistributie, bijvoorbeeld autonoom aanmeren en laden en lossen.
  • Autonome schepen als onderdeel van het totale vervoersnetwerk, bijvoorbeeld autonoom bundelen en ordenen over verschillende modaliteitssystemen.
  • Interactie tussen autonome schepen en niet autonome schepen, bijvoorbeeld inhalen tijdens het varen.
  • Functioneren van autonome schepen onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld verschillende windsnelheden.
  • Gebruikerservaring van autonome schepen, bijvoorbeeld zeeziekte-onderzoek.