menu

FAQ

Welke testen zullen er worden uitgevoerd?

Er zullen in eerste instantie testen op kleinere schaal worden uitgevoerd. De volgende testen zullen in eerste instantie de basis gaan vormen.

  1. Automatische schepen als onderdeel van het reguliere openbare vaarsysteem, bijvoorbeeld interactie met sluizen.
  2. Automatische schepen als onderdeel van de goederendistributie, bijvoorbeeld automatisch aanmeren en laden en lossen.
  3. Automatische schepen als onderdeel van het totale vervoersnetwerk, bijvoorbeeld automatisch bundelen en ordenen over verschillende modaliteitssystemen.
  4. Interactie tussen automatische schepen en niet automatische schepen, bijvoorbeeld inhalen tijdens het varen.
  5. Functioneren van automatische schepen onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld verschillende windsnelheden.

Verder zullen er op grotere schaal test worden gedaan in een Fieldslab(s). Het Fieldlab op de Schie zal een rol gaan spelen bij de realisatie voor marktgerichte oplossingen die een duidelijke user-case en exploitatie hebben.