menu

FAQ

Waarom het RAS?

Om tot een versnelling te komen van de toepassingen van Smart Shipping in Nederland moet de gehele keten goed georganiseerd zijn. Van wetenschap tot aan de markt. Door het neerzetten van een gezamenlijke onderzoeksagenda van overheid, wetenschap en bedrijfsleven en de daaraan gekoppelde test- en leeromgeving, kan er snel tot marktpenetratie gekomen worden van nieuwe technologieën. Dit geldt ook voor de hieraan verbonden maatschappelijke kansen (duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid, werkgelegenheid).

De combinatie van automatisch rijden en varen maakt het mogelijk om cross-sectoraal kennis over te dragen en sneller tot rendabele use- en business cases te komen.
Het Researchlab Autonomous Shipping maakt die verbinding en geeft ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de markt.