menu

FAQ

Waar varen de autonome schepen rond?

De schepen van het RAS varen in eerste instantie rond op het water van “the GreenVillage” op het terrein van de TU Delft. Hier worden in het water testen uitgevoerd die onderzocht en bedacht worden in een lab omgeving. Verder zullen er testen op de Schie gaan plaatsvinden op ware schaal en later wellicht ook op andere locaties, afhankelijk van de wensen van de betrokken partijen.