menu

FAQ

Hoe worden de testen gedaan en informatie opgeslagen?

Een kleine groep bevoegde onderzoekers monitoren de tests die worden uitgevoerd. Bij het gebruik en opslaan van de onderzoeksgegevens wordt gekeken of deze in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Daarnaast wordt het onderzoeksvoorstel getoetst aan de ‘Code of Ethics TU Delft’. Verder zijn de resultaten in principe openbaar tenzij de onderzoeks-partij dit uitdrukkelijk niet wenst.