menu

FAQ

Hoe reëel is autonoom varen nou eigenlijk als je bedenkt dat de wet nu nog voorschrijft om altijd bemanning aan boord te hebben?

Deze uitdaging wordt gedreven door de huidige wetgeving en zal moeten worden getackeld als we naar volledige autonomie toe willen. Het anders benaderen van de ontwerpcriteria van het toekomstige schip zal dan noodzakelijk zijn. Als er geen mensen aan boord zijn om reparaties en onderhoud te doen en veiligheid te waarborgen zal ook goed gekeken moeten worden naar de huidige wet- en regelgeving en zullen daar aanpassingen in moeten komen.