menu

FAQ

Hoe maakt Autonoom varen de scheepvaart schoner en duurzamer?

Een groot voordeel van onbemand varen is dat het goederenvervoer aanzienlijk goedkoper kan. Daarrdoor zal vracht vaker over water vervoerd worden. Vervoer over de weg is vele malen meer belastend voor het milieu dan vervoer over water. Daarnaast zullen rusttijden voor bemanning (of dubbele diensten) niet nodig zijn en de kosten voor “tijd aan boord” zijn dan lager waardoor het schip dan minder hard en dus optimaler kan varen wat ten gunste komt van het brandstofverbruik (“smart steaming”).