menu

Experimenteren met de techniek van morgen

Researchlab Autonomous Shipping (RAS)

Om tot een versnelling te komen van de toepassingen van Smart Shipping in Nederland moet de gehele keten goed georganiseerd zijn, van wetenschap tot aan de markt. Door het neerzetten van een gezamenlijke onderzoek agenda door overheid, wetenschap en bedrijfsleven en de daaraan gekoppelde test- en leeromgeving kan er snel tot marktpenetratie gekomen worden van nieuwe technologieën met de hieraan verbonden maatschappelijke kansen (duurzaam en efficiënt vervoer over water, veiligheid, digitalisering, economische groei, bereikbaarheid, werkgelegenheid). De combinatie van automatisch rijden en varen maakt het mogelijk om cross-sectoraal kennis over te dragen en sneller tot rendabele use- en business cases te komen. Het Researchlab Autonomous Shipping maakt die verbinding en geeft ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de markt.

Het RAS zal aan de slag gaan met concrete thema’s zoals het autonoom passeren van bruggen en sluizen, autonoom aanleggen en wegvaren, met meerdere (autonoom en niet-autonome) schepen varen, platooning en de invloed op CO2-reductie.
Wat is het RAS?

Het Researchlab Autonomous Shipping maakt de verbinding tussen (een gezamenlijke onderzoeksagenda van) overheid, wetenschap en bedrijfsleven en geeft ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in combinatie met de markt.

Meer hierover

Partners van het RAS

Wetenschap, beleid en praktijk ontmoeten elkaar in het Researchlab Autonomous Shipping. Samen met de overheid, wetenschap en bedrijfsleven werken partners aan mobiliteit van de toekomst.

Meer over onze partners

Zelf onderzoek doen? Doe mee!

Bedrijven, onderzoekers en overheden die geïnteresseerd zijn in experimenten naar automatisch varen worden van harte uitgenodigd mee te doen.

Doe mee!

Testlocaties

ProjectenFOUNDERS:

PARTNERS: